Brasilien 2005
brasilienflagga.jpg (13153 bytes)

Fakta Brasilien 2005

Allmänt

Brasilien är både till ytan och befolkningen den största staten i Sydamerika och den till ytan femte största staten i världen. Landet sträcker sig över en stor yta mellan centrala Sydamerika och Atlanten. Det gränsar till Uruguay, Argentina, Paraguay, Bolivia, Peru, Columbia, Venezuela, Guyana, Surinam och Franska Guyana, d v s till varenda sydamerikansk nation förutom Ecuador och Chile. Landet är döpt efter bresiljeträ, som var ett träslag som värdesattes högt av tidiga kolonisatörer. Brasilien innehåller stora jordbruksområden och regnskogar. Landet har också Sydamerikas högsta bruttonationalprodukt och är Sydamerikas ledande ekonomiska kraft. Portugisiska är det främsta språk som talas i landet.

birdline1.jpg (21648 bytes)
Huvudstad: Brasilia
Största stad: São Paulo
Officiellt språk: portugisiska
Statsskick: republik
Yta totalt: 8.511.965 km² (alltså nästan 19 gånger större än Sverige!!!)
Yta vatten: 0,65 %
Folkmängd totalt: 186.112.794 (alltså nästan 20.680 gånger flera än i Sverige!!!)
Befolkningstäthet: 22,0 invånare per km² (samma som i Sverige)
Valuta: Real
Tidszon: UTC -2 till -5 timmar

birdline1.jpg (21648 bytes)
Historia

Brasilien blev en portugisisk koloni efter att Pedro Alvarez Cabral upptäckte kontinenten 1500. Självständighet utropades 1822 med Peter I som kejsare. Monarkin störtades och republik infördes 1889. Efter en militärkupp 1964 tog militären makten och styrde landet till 1985 då demokratiska val åter kunde hållas.

birdline1.jpg (21648 bytes)
Geografi

Klimatet är tropiskt utom i sydligaste delen där det är tempererat. I söder förekommer översvämningar och temperaturen sjunker ibland till minusgrader. I nordöst inträffar ibland längre torrperioder.

En stor avverkning av skogen i Amazonas hotar en mängd arter av både djur och växter, som endast finns här. Andra miljöproblem i Brasilien är luft- och vattenföroreningar i de stora städerna. Över 80% av elektriciteten produceras av vattenkraft, vilket är positivt för miljön.

Brasilien karaktäriseras av den stora Amazonasskogen i norr, och mer öppen bergsterräng i söder. Den södra delen är till största delen ett jordbrukarområde. Längs kusten till Atlanten finns också flera bergskedjor, vilka som högst når 2900 meter över havet. Högsta berget i landet är dock Pico da Neblina, som når 3014 meter över havet. Det berget ligger nära gränsen till Guyana, i guyanska högländerna. Större floder inkluderar Amazonfloden, som är världens största flod i volym räknat, och som av många specialister även anses vara världens längsta flod. Andra floder är Paraná, Iguaçu, Rio Negro, Rio São Francisco, Xingu, Madeira och Tapajós.

Då landet ligger runt ekvatorn har det främst ett tropiskt klimat, med låg variation över årstiderna, även om subtropiska södra delarna av landet är mer tempererade och då och då kan erfara frost och snö. Nederbörden i Amazonbäckenet är riklig, även om det också finns torrare landskap i området, främst i nordöst.

birdline1.jpg (21648 bytes)
Ekonomi

Brasilien är välutvecklat inom jordbruk, gruvdrift, tillverknings- och servicenäringar. Landet har rika naturtillgångar och gott om arbetskraft, vilket gör att man är Sydamerikas ledande ekonomi. I slutet av 1990-talet orsakade den finansiella krisen i Asien att även Brasiliens ekonomi fick en nedgång. 1998 gav IMF ekonomisk hjälp och 1999 beslutade Brasiliens centralbank att landets valuta real inte längre skulle ha en fast växelkurs mot amerikansk dollar samt genomförde en devalvering. Dessa åtgärder ledde till en svag tillväxt i början av 2000-talet men för att ytterligare främja ekonomin har president Da Silva aviserat ytterligare reformer.

Omkring 20% av Brasiliens hushåll lever under fattigdomsgränsen, och inkomstskillnaderna är stora.

birdline1.jpg (21648 bytes)
Demografi

Brasilien är främst befolkat längst med kusten, och mer sparsamt inne i landet. Landets befolkning är väldigt heterogen och många olika kulturer är representerade. Befolkningen i söder är huvudsakligen ättlingar till europeiska kolonisatörer eller senare inflyttare. Senare inflyttare inkluderar polacker, ukrainare, nederländare, kineser, och mer nyligen, sydkoreaner. I norr och nordost är befolkningen av mer blandad karaktär, med både urinvånare, afrikaner och européer.

Åldersfördelning
0-14 år: 26,1 %
15-64 år: 67,9 %
65 år och äldre: 6 %

Medianåldern för hela befolkningen är 27,81 år och motsvarande siffror för de två könen är:
Män: 27,06 år
Kvinnor: 28,57 år

Könsfördelning
Vid födseln: 1,05 män per kvinna
Under 15 år: 1,04 män per kvinna
15 - 64 år: 0,98 män per kvinna
65 år och äldre: 0,70 män per kvinna
Totalt: 0,98 män per kvinna

Befolkningstillväxt
Födslar: 16,83 per 1000 invånare
Dödsfall: 6,15 per 1000 invånare
Flyttal: -0,03 per 1000 invånare

Spädbarnsdödsfall:
Pojkar: 33,37 dödsfall per 1000 födslar
Flickor: 25,66 dödsfall per 1000 födslar
Totalt: 29,61 dödsfall per 1000 födslar
Den årliga befolkningstillväxten är 1,06 %.

birdline1.jpg (21648 bytes)
Religion

I Brasilien bor det ca 136 miljoner katoliker, vilket utgör 14% av det totala antalet katoliker i världen. De senaste åren har dock antalet minskat till förmån för olika frikyrkliga organisationer. 2005 beräknas det finnas ca 26 miljoner anhängare av någon av frikyrkorna.

birdline1.jpg (21648 bytes)
Utbildning

Utbildningen i Brasilien är olika i städerna och på landsbygden. I städerna åker man oftast buss till skolan, och börjar tidigt, oftast klockan sju. Man läser matematik, geografi och naturkunskap. På landet finns det inte många skolor och eleverna har det långt till skolan. Eleverna på landet börjar tidigt och kan sluta vid 12-tiden. Utbildningen i städerna är hög medan på landet saknar man oftast skolmaterial. Ungefär en femtedel av brasilianarna kan verken läsa eller skriva, för de har inte haft möjligheten till det. Det råder skolplikt från sju års ålder och i åtta år framåt, och det finns hela 280 000 grundskolor. Men politikerna anstränger sig inte särskilt mycket för att förbättra undervisningen, och på vissa skolor lär man sig inte alls det man behöver kunna. De som bor i indianstammar eller för långt från en skola, eller de som måste stanna hemma och hjälpa till, har inte en chans att kunna studera. Mindre än 50 % av eleverna stannar och går ut sista året. I Brasilien satsar man mycket på att människorna ska kunna lära sig läsa. När barnen inte går i skolan hjälper dem med försörjningen, och kan arbeta med att sälja mat, billiga smycken, putsa skor eller springa ärenden.

(Källa: Wikipedia)

birdline1.jpg (21648 bytes)

Tillbaka till Brasiliensidan